Audax3 > Auto Košare

Auto košare / Truck-mounted platforms

Auto košare (Kategorija B) Električne do 16m / Truck-mounted Platforms Electric up to 16m
  Kategorija / Driving license Radna visina / Working height (m) Maksimalan doseg / Maximum reach (m) Nosivost / Capacity (kg) Težina / Weight (kg) Širina / Width (m) Neprekidno zakretanje / Continuous rotation
P160 A B 16 6.3 200 3500 1.82 Ne / No
Auto košare (Kategorija B) od 14 do 23m / Truck-mounted Platforms from 14 to 23m
  Kategorija / Driving license Radna visina / Working height (m) Maksimalan doseg  / Maximum reach (m) Nosivost / Capacity (kg) Težina / Weight (kg) Širina / Width (m) Neprekidno zakretanje / Continuous rotation
ZED 20 C B            
PSF Z 14 B 13.9 7.5 200 3500 2.31 Da / Yes
PSF Z 17 B 17.2 7.7 200 3500 2.562 Ne / No
B-LIFT 187 HE B 18.1 12.7 250 3500 2.062 Ne / No
PSF Z 20 B 19.8 9.5 200 3500 2.1  
DA420 B 19.8 9.2 300 3500 2.1 Ne / No
P200 A B 19.8 8.4 200 3320 2.1 Ne / No
B-LIFT 201 PRO A B 20 10 250 3500 2.145 Ne / No
ZED 20 CH B 20 9.2 200 3500 2.1 Ne / No
ZED 20.2 H B 20 9.2 300 3500 2.1  
ZED 20.3 H B 20 8.8 200 3500 2.1  
ZED 20.3 EASY B 20 8.8 200 3500 2.1 Ne / No
ZED 21.3 JH B 20.6 9.6 250 3500 2.1 Ne / No
Auto košare (Kategorija B) 21m / Truck-mounted Platforms 21m
  Kategorija / Driving license Radna visina  / Working height (m) Maksimalan doseg / Maximum reach (m) Nosivost / Capacity (kg) Težina / Weight (kg) Širina / Width (m) Neprekidno zakretanje / Continuous rotation
ZED 23.2 JH B 22.6   230 3500 2 Ne / No
Auto košare do 26m / Truck-mounted Platforms up to 26m
  Kategorija / Driving license Radna visina / Working height (m) Maksimalan doseg  / Maximum reach (m) Nosivost / Capacity (kg) Težina / Weight (kg) Širina / Width (m) Neprekidno zakretanje / Continuous rotation
PSF Z 26 B 25.3 12.5 200 7500 2.76  
Auto košare do 28m / Truck-mounted Platforms up to 28m
  Kategorija / Driving license Radna visina / Working height (m) Maksimalan doseg / Maximum reach (m) Nosivost / Capacity (kg) Težina / Weight (kg) Širina / Width (m) Neprekidno zakretanje / Continuous rotation
P280 AXE C 27.8 14.9 230 6000 2.25 Da / Yes
DA328 C 28 16 225 5600 2.1 Ne / No
Auto košare do 32m / Truck-mounted Platforms up to 32m
  Kategorija / Driving license Radna visina / Working height (m) Maksimalan doseg / Maximum reach (m) Nosivost / Capacity (kg) Težina / Weight (kg) Širina / Width (m) Neprekidno zakretanje / Continuous rotation
Z 32E C 31.5 19.8 250 18000 3.1 Ne / No
Auto košare 50m / Truck-mounted Platforms 50m
  Kategorija / Driving license Radna visina / Working height (m) Maksimalan doseg / Maximum reach (m) Nosivost / Capacity (kg) Težina / Weight (kg) Širina / Width (m) Neprekidno zakretanje / Continuous rotation
50 MT C 50.3 29 400 32000 2.5 Da / Yes
Auto košare do 39m / Truck-mounted Platforms up to 39m
  Kategorija / Driving license Radna visina / Working height (m) Maksimalan doseg / Maximum reach (m) Nosivost / Capacity (kg) Težina / Weight (kg) Širina / Width (m) Neprekidno zakretanje / Continuous rotation
B-LIFT 390 HR C            
Auto košare s prednjom dizalicom (Kategorija B) / Front mounted cranes
  Kategorija / Driving license Radna visina / Working height (m) Maksimalan doseg / Maximum reach (m) Nosivost / Capacity (kg) Težina / Weight (kg) Širina / Width (m) Neprekidno zakretanje / Continuous rotation
GRU RETROCABINA pat B B            
GRU Retrocabina P2300 L2 B            
GRU RETROCABINA EFFER B            
Platforme za inspekciju mosta (Kategorija B) / Under bridge inspection platforms
  Kategorija / Driving license Radna visina / Working height (m) Maksimalan doseg / Maximum reach (m) Nosivost / Capacity (kg) Težina / Weight (kg) Širina / Width (m) Neprekidno zakretanje / Continuous rotation
SOTTOPONTE ABC 60/L B 0 5 300 3500 2  
Platforme za inspekciju mosta (Kategorija C) / Under bridge inspection platforms
  Kategorija / Driving license Radna visina / Working height (m) Maksimalan doseg / Maximum reach (m) Nosivost / Capacity (kg) Težina / Weight (kg) Širina / Width (m) Neprekidno zakretanje / Continuous rotation
SOTTOPONTE ABC 110/L C 0 10 250 18000 2.5  

Ovdje opisani podaci o proizvodu nisu nužno precizni. Zadržavamo pravo promjene podataka u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti te su podaci isključivo informativne naravi. Za detaljne informacije o proizvodu, molimo Vas da nam se obratite direktno putem jednog od kontakata.

Ukoliko trebate usluge iznajmljivanja platformi, viličara, kao i građevinskih strojeva...

Kontaktirajte nas